Ny, dødelig sykdom på vei til Norge
Norge kan få en ny dødelig sykdom, forårsaket av parasitten dvergbendelorm. Mange får ikke riktig råd hos veterinær før de tar med hunder inn i landet, og hundene kan være smittebærere.

Bilde: Dvergbendelorm isolert fra en ungarsk rev (Foto: Wikimedia Commons)

Av Nina Kraft

Nordmenn har vært heldige hittil. Vi har verken rabies eller en svært dødelig type parasitt som heter dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Begge disse svært farlige sykdommene finnes på Svalbard, men ikke i fastlands-Norge. Verdens helseorganisasjon har rangert dvergbendelormen som den tredje mest viktige av parasitter som kan smitte til mennesker via mat.

Sykdommene kan komme inn i landet ved at noen tar med seg et smittet dyr over grensen. I praksis er det oftest en hund. Det kan dreie seg om folk som tar med hunden sin til utlandet, og den blir smittet der. Men vel så ofte kan det være smittede valper som blir importert f eks fra Øst-Europa, hvor sykdommene er utbredt. Eller det kan være innvandrere eller turister fra land hvor de har dvergbendelorm eller rabies.

Elleve prosent får riktige opplysninger
Professor Lucy Robertson ved Norges veterinærhøgskole er svært bekymret.

-Vi vet svært lite om hvor mange som tester og vaksinerer hundene sine før de tar dem inn i Norge, men vi tror det kan være et lite mindretall. De fleste vet ikke hva de skal gjøre, og da kan det være enklest å ikke gjøre noe, sier Robertson.

NVH-professoren baserer dette på en undersøkelse som hun har gjort sammen med Rebecca Davidson ved Veterinærinstituttet, ”European Pet Travel: Misleading information from veterinarians and government agencies”, som er publisert i desember 2012 i tidsskriftet «Zoonoses and Public Health». Den viste at bare elleve prosent av veterinærene (fra 9 forskjellig land i Europa) som var med i undersøkelsen ga riktig informasjon om hva hundeeiere plikter å gjøre før de tar med seg en hund inn i landet.

De fleste veterinærene ba hundeeierne slå opp på nettet, men 13 prosent henviste til nettsider som ikke ga nok informasjon. Flere veterinærer henviste også til nettsider som igjen viser til andre nettsider - en runddans som endte i en engelsk versjon av den første nettsiden.

Sjokkerende
Undersøkelsen viste også at veterinærenes informasjon om dvergbendelorm var enda mer mangelfull en deres informasjon om rabies. 26 prosent av veterinærene ga korrekt informasjon om rabies.

-At norske veterinærer er så lite oppdatert er ganske sjokkerende, særlig i lys av den store debatten det har vært om dette i Sverige etter at det er funnet dvergbendelorm der, mener Robertson.

-Hvis hundeiere enten får gale råd eller har problemer med å finne informasjon, er det stor risiko for at de ikke får dyret vaksinert. Det er ekstra bryderi, og det koster litt å gå til veterinær.

Åpne grenser, ingen kontroll
Robertson påpeker at Norge er med i Schengen-avtalen, og grensene til andre EU-land er åpne. Etter at Norge sluttet seg til Schengen i 2001 har det vært slutt på at dyr blir satt i karantene, med mindre de kommer fra land utenfor området.

Det finnes ingen totaloversikt over hvor mange hunder som blir importert til Norge. Men i 2011 gjorde Mattilsynet en mindre undersøkelse av dyr som kom inn i Norge i en begrenset tidsperiode på to spesifikke steder – en grenseovergang til Sverige og en flyplass. 105 hunder ble kontrollert, og 18 prosent av dem var ikke behandlet ifølge regelverket. Robertson tror det reelle tallet kan være en god del høyere. 

-Det er nok størst risiko for at smittede dyr kan bli ført inn i landet med bil. På flyplassene har de rutiner for innførsel av dyr. Når en hund blir tatt med inn over grensen i bil, er det ingen kontroll overhodet. Vi vet også at det har vært tilfeller av ulovlig smugling inn i landet av særlig dyre hunderaser, tilføyer hun.

Robertson mener det er grunn til å være på vakt overfor f eks hunder som kommer via Sverige fra Latvia og Estland, som er blant de landene hvor det er mest dvergbendelorm.

 

Også rev
En internasjonal risikovurdering som Robertson har gjort sammen med tre forskere, konkluderer med at dvergbendelorm trolig vil nå Norge innen de neste ti årene. Ifølge rapporten er det svært lite sannsynlig at man da vil oppdage det med en gang. Mange kan bli smittet før man oppdager at vi har fått en ny, dødelig sykdom.

Dvergbendelormen kan også komme til Norge via rev som vandrer mellom Norge og Sverige. I 2011 ble det oppdaget fire tilfeller av dvergbendelorm i svensk rev.

Siden Robertson og Davidsom skrev sin artikkel i 2011, er regelverket i ferd med å bli noe forenklet og på enkelte punkter strengere

-Men å endre reglene litt er langt fra nok, understreker Robertson.

-Hovedproblemet ligger fremdeles i mangel på kontroll. Et regelverk som er dårlig kjent og som aldri kontrolleres, gir bare et skinn av at myndighetene har situasjonen under kontroll.

Mattilsynet skal gi korrekt informasjon om innførsel av hund her: Reise med hund, katt og ilder


DERFOR ER DVERGBENDELORMEN SÅ FARLIG

Uklare symptomer ved dvergbendelormsmitte
Dvergbendelorm smitter til menneske via avføring fra et smittet dyr. Hunden eller reven er ”endevert” for parasittene, og mennesker kan fungere som ”mellomvert”. Man kan oftest ikke merke at hunden er smittet.

Sykdommen som mennesker kan få på grunn av dvergbendelorm kalles ekinokkokose og er svært fryktet i Mellom-Europa, hvor parasitten er vanlig hos rødrev. Ekinokokkose forårsaker svulster hvor larvene utvikler seg.

I alvorlige tilfeller kan hjerne eller lever påvirkes. Symptomene avhenger av hvor svulstene utvikler seg. Hvis de er i lungene, vil man få vondt i brystet, hoste og pusteproblemer. Hvis de utvikles i leveren, får man feber og vondt i magen, og man kan få gulsott. Det kan gå år før man kan se noen symptomer. Ubehandlet har sykdommen en dødelighetsrate på nitti prosent over ti år.

-Det er få leger som kjenner sykdommen, og svulstene kan holde seg skjult lenge i tidlige stadier. Symptomene kan lett forveksles med mange andre sykdommer slik at ekinokkokose kan være vanskelig å diagnostisere. Sykdommen er også vanskelig å behandle, og behandlingen kan være livsvarig.

Dødelige blåbær?
Robertson skisserer noen måter som mennesker kan bli smittet av dvergbendelorm på.

-Man kan lett få spor av et dyrs avføring på fingrene hvis det er et kjæledyr som er som en del av familien. Og deretter kan man f eks få fingeren i munnen på en eller annen måte, kanskje fordi man slikker av noe mat, en sjokoladerest, f eks. Barn stikker jo fingrene i munnen stadig vekk, eksemplifiserer hun.

Når det gjelder smittet rev som gjør fra seg i skogen, er Norge i en særstilling. Mange av oss drar ut i naturen for å plukke bær og sopp. I de fleste andre land i Europa er det vanskelig enten fordi de ikke har så mye ville bær eller fordi folk flest ikke har tilgang til skog og mark.

Bærene på bringebærbuskene henger ofte litt høyt for reven når den gjør fra seg, men blåbær og tyttebær er i perfekt høyde, det samme er sopp.

-Her i Norge er vi vant til at vi kan plukke vitaminrike, sunne og naturlige bær i skogen. Hvis vi får dvergbendelorm her til lands, kan norske blåbær faktisk bli dødelige. Og smitten overlever selv om bærene fryses, sier Robertson.

11.januar 2013


 

 Nye regler for å reise med hund fra Norge til Sverige 

 Strakstiltak mot dødelig parasitt
Fra fredag 11.03.11. må alle hunder og katter som kommer til Norge fra Sverige, behandles mot revens dvergbendelorm.
Den kan gi svært alvorlig sykdom hos mennesker.
av NTB Klikk her for å lese hele saken.
 

 

Sverige endrer regler for innførsel av hund

Det svenske Jordbruksverket vil ikke lenger begrense antall hunder som kan føres inn i Sverige fra Norge ved utstillings- og feriereiser

Tidligere i år satte svenske myndigheter en begrensning på antall hunder som føres inn til Sverige fra Norge uten at pass, behandling eller tillatelse. Grensen ble satt på fem hunder per eier.
Etter mange reaksjoner fra blant annet hundekjørere, har Jordbruksverket nå snudd i saken, og igjen endret reglene.

Det er nå ingen begrensning på antall hunder man ta med seg over grensen fra Norge til Sverige uten dokumentasjon - så lenge hundene ikke er "handelsvare".

Klikk her for å lese mer om Jordbruksverkets regler.

Hälsokrav för djur som ska säljas eller reser som fraktgods

Från den 14 juni 2010 gäller nya nya krav. När djur som reser som frakt (det vill säga inte med ägaren eller som dennes bagage) och djur som ska säljas, förmedlas eller skänkas bort förs in i Sverige från Norge gäller följande:

  • Djuren ska vara id-märkta.
  • Djuren ska vara vaccinerade mot rabies.
  • Djuren ska ha godkänd mängd rabiesantikroppar.
  • En officiell veterinär ska ha hälsoundersökt dem inom 24 timmar före införseln till Sverige.
  • Djuren ska ha EU-pass där en veterinär intygar allt ovan.
  • Införseln ska anmälas till tullen vid gränsen.

Om du ska köpa en valp eller kattunge i Norge slipper du handelskraven om köpet är genomfört innan djuret passerar gränsen och om djuret reser med ägaren eller med ett ombud, till exempel den som sålt djuret.