Hundeår
 
Hvor mange hunde år er et meneske år
 
Før gikk man utifra at 1 hundeår var 7 menneskeår. Etter diverse studier har man kommet frem til at dette ikke helt kan stemme og at det er forskjell på store og små raser.
Man har beregnet at det første året tilsvarer ca. 15 år, det andre 10 år og deretter 5 år for hvert menneskeår.
Store hunderaser bruker lengre tid på å bli voksen men blir til gjengjeld fortere gammel igjen.
Gå inn pålinken nedenunder å se hvor gammel din hund er ?????
 
Her ser du en annen tabel som går på vekten til hunden alt etter som det er en stor eller liten rase.
 
Hundens 11 bud
1. Jeg lever bare i 15 år. En hver adskillelse fra deg betyr sorg for meg.

2.  gi meg tid til å forstå hva du
forlanger av meg  

3.  gjør meg tillitsfull - du er hele livet mitt           
         
4.  Vær ikke sint på meg lenge av gangen, og sperr meg ikke inne som straff.

5.  Du har ditt arbeide, dine fornøyelser, dine venner. Jeg har bare deg.

6.  Snakk med meg, selv om jeg ikke
 forstår ordene så blir jeg glad over å
høre stemmen din.

7.  Husk at jeg alderig glemmer
      hvordan du er mot meg

8.  Før du slår meg; Hush at tennene mine kan knuse hånden din, men jeg bruker ikke styrken min mot deg.

9.  Nor du er irritert på meg forde du har mye å gjøre, så tenk på at jeg kanskje er syk, eller er trøtt og lei meg.

10.  Ta deg av meg nor jeg blir gammel. 

11.  Vær hos meg nor jeg har det vanskelig. Alt  blir  lettere å bære fordi jeg har deg. Jeg elsker deg.