Om du tenker avl

Planlegger du ditt første kull og tenker tanken at det her er noe jeg har lyst og holde på med er det viktigeste av alt at du har et mål og en mening med ditt oppdrett og att du til en vær tid tenker rasens beste.

Et jennomtengt oppdrett koster masse tid og penger. Sett deg inn i rasestandard og de etiske rettningslinjene for avl og oppdrett til Norsk Kennel Kleubb og søk NKK om kennelnavn

Sørg for at de hundene du starter ditt oppdrett med er reg i NKK og at de har foreldre og slekt bakover som er testet freie for Patella/PRA. og andre arvelige sykdommer. Mann avler ikke på syke dyr. Hundene som brukes i avl skal også være gode representanter for sin rase også eksteriørmessig og ikke minst mentalt. Svake og nærvøse hunder har ingen ting i et oppdrett og gjøre. Dette vil foreldrene føre videre til sitt avkom og tispen preger sine valper og legger grunnlaget for valpene de første 8 ukene av dens liv.

 Man bør vite så mye som mulig om bittfeil/tannmangel. Testikkel mangel, navlebrokk, ulveklør og eventuelle bærere av Pra og andre arvelige sykdommer som kan ligge på linjene, dette for og unngå og doble feil i videre avl og bevare rasens sunnhet. Dette er ting din oppdretter skal/bør kunne svare på til en viss grad. Du finner også alle Pra resultater på dogweb til NKK.

 En fin måte og skaffe seg lærdom om rasen på er og starte i det små og delta på hundeutstillinger. Her kan du bli kjent med oppdrettere over hele landet (Auropa) og kan få gode bekjentskaper og mulige gode sammarbeidspartnere med tiden. Mange har holdt på i mange år og sitter på masse nyttig erfaring som er vert og få med seg.

Får at dine avls dyr skal være godkjent og valpene registreres hos raseklubbens valpeformiddler, må foreldrene innfri visse krav. Dette varierer fra raseklub til raseklub, men er en god leveregel ved oppstart av oppdrett.